;

Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА „bogoev.bg“

 

Интернет страницата bogoev.bg е собственост на адвокат Кристиян Богоев.  

   Адвокат Кристиян Богоев, в качеството си на администратор на лични данни има задължение да Ви информира за осъществяваното от нея обработване на лични данни при използването на страницата bogoev.bg, както и да Ви информира за Вашите права, в качеството Ви на субекти на лични данни.

   Моля, преди да предприемете действия за контакт с мен включително и в електронна среда, да прочетете внимателно настоящата Политика за поверителност, за да бъдете информирани относно процеса на обработване на отнасящата се до Вас лична информация.

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ:

В качеството си на адвокат предоставям юридически услуги в областта на гражданското право на физически и юридически лица.

Данни за контакт с Администратора на лични данни:

Адвокат Кристиян Богоев,с адрес на упражняване на дейността: гр. Варна, ул. „Е. Симитчиева“ № 6, ет.5, офис 14, моб.тел. +359 888 598 357,    e-mail: office@bogoev.bg.

ЦЕЛИ И ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.
СУБЕКТИ И КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ.

   Адвокат Кристиян Богоев, в качеството си на администратор на лични данни /АЛД/, прилага изцяло принципите на законосъобразност, добросъвестност, прозрачност, конфиденциалност и съотносимост при обработката на лични данни, съгласно нормативните разпоредби в областта на защитата на личните данни на физическите лица, между които и Регламент (ЕС) 2016/679  на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, Закона за защита на личните данни.  

   В процеса на осъществяване на адвокатската си дейност, с цел предоставяне на юридически услуги, упражняване на права и/ или задължения по договаряне,  и/или изпълнение на законови изисквания,  адвокат Кристиян Богоев, обработва информация за физически лица – клиенти.

   По отношение на клиентите си адвокат Кристиян Богоев обработва, в зависимост от конкретния казус минимално необходим по обем лични данни, като например: три имена, ЕГН и/или дата и място на раждане, адрес, телефон за връзка, имейл адрес и други.

   По отношение на потребителите на сайта bogoev.bg се обработват лични данни като: име, телефон и/или имейл,IP-адрес.

ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, СЕ ОБРАБОТВАТ ЗА ЛЕГИТИМНИ ЦЕЛИ.
 
ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА – bogoev.bg:

  Информирам Ви, че когато посетите интернет сайта bogoev.bg и/или изпратите запитване, и/или имейл до мен, Вие по собствена инициатива и желание, доброволно ми предоставяте отнасяща се до Вас информация, която ще бъде обработвана с цел – сигурност и защита на софтуерната среда и под разбиране за обратна връзка с Вас.

Моля да имате предвид, че посетител, се явява всяко лице заредило сайта: bogoev.bg в уеб браузъра си.

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАНИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА – bogoev.bg:

Статистически: IP-адрес, посетени страници, разгледана информация, идентификатори – съхранени в „бисквитки“ локално при потребителя, информация за браузъра /операционната система/.

Персонални: име, имейл адрес и/или телефон. Информацията се използва за осъществяване на обратна връзка с Вас, като потребител.

Когато посетите интернет платформа – bogoev.bg, за Вас се събират единствено данни, които Вашият браузър прехвърля на ползвания от АЛД лицензиран сървър, данни които са технически необходими.

Посещавайки интернет платформата, на лицензиран сървър се съхраняват данни за отворените от Вас, като посетител страници, датата на посещение, IP-адрес, и други оперативни данни, с основна и единствена цел – сигурност и защита на софтуерната среда. Набраната информация е максимално анонимизирана и не би могла да доведе до индивидуализиране на физическо лице.

Препратки към социални мрежи:

    На сайта bogoev.bg е инсталирана препратка към социалната мрежа facebook. По този начин Ви давам възможност за взаимодействие със социалните мрежи и с други потребители, за да мога да подобря предоставената информация и да я направя по-интересна за Вас като потребител. Препратката е маркирана с логото на социалната мрежа facebook.

При посещение на  bogoev.bg няма автоматично предаване на данни към социалните мрежи. Данни се предават само ако кликнете върху логото на социалната мрежа. В този случай, Вашият браузър стартира връзка със сървърите на социалната мрежа.

Моля да имате предвид, че когато ползвате линк, който Ви препраща в друга интернет платформа или социална мрежа, последните ползват собствени „бисквитки“ и политики за сигурност, над които адвокат Кристиян Богоев няма контрол.

 Настоящите Политики за поверителност не покриват препратките в интернет платформата bogoev.bg към други уебсайтове. Отново Ви препоръчвам да прочетете декларациите за поверителност на другите уебсайтове, които посещавате.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ       

    Когато посещавате и използвате интернет платформата bogoev.bg на Вашият компютър или мобилно устройство се съхраняват бисквитки. „Бисквитките“ са малко количество данни, които интернет платформата bogoev.bg съхранява на Вашият компютър или мобилно устройство. Използваните „бисквитки“ са във връзка с функционирането на интернет платформата.

   „Бисквитките“ служат за разграничаване на потребители и сесии, за определяне на нови сесии, при регистрация, за съхраняване източника на трафик и начина, по който е достигнат сайта.  „Бисквитките“ се използват за събиране на обобщени данни за трафика на интернет платформата и нейното взаимодействие с други платформи, с цел оптимизиране на нейната работа и защити.

   Може да настроите браузъра си така, че на Вашето устройство да не могат да се запазват бисквитки и/или всеки път да бъдете питани дали сте съгласни да бъдат активирани бисквитки.    Също така, можете по всяко време да изтривате бисквитки, които са били активирани. Може да разберете подробно как става това от функцията за помощ във Вашия браузър.

Моля, имайте предвид, че общото деактивиране на бисквитки може да доведе до ограничения във функционалността на bogoev.bg.

 Интернет платформата bogoev.bg използва следните бисквитки:
 
 Задължително необходими бисквитки /бисквитки свързани с ефективността на сайта/:
 Задължително необходимите бисквитки гарантират функции, без които не можете да използвате по предназначение bogoev.bg.Цялата информация, която се съхранява в тези бисквитки се връща към  bogoev.bg .
 
  Използването на задължително необходимите бисквитки от bogoev.bg е възможно без Вашето съгласие и/или разрешение, и съответно не могат да се активират или деактивират поотделно. Вие обаче можете да деактивирате тези бисквитки във Вашия браузър по всяко време, което ще Ви възпрепятства да видите или използвате изцяло bogoev.bg.
Бисквитки за функционалност и изпълнение:
 Бисквитките за функционалност позволяват на интернет платформата да съхранява вече предоставена от Вас информация и настройки, и съответно да Ви предложи подобрени и по-персонализирани функции на базата на тази информация. Тези бисквитки събират и съхраняват само анонимна информация, и не са в състояние да проследят Вашите движения в други интернет платформи.
 Бисквитките за изпълнение събират информация относно това как се използва  bogoev.bg, с цел повишаване на нейната конкурентоспособност, съдържание и функционалност. Тези бисквитки позволяват да се определи кои подстраници от платформата се посещават и от кое съдържание потребителите се интересуват най-много. Моля, да имате предвид, че Вашия IP адрес, се обработва технически, автоматично се превръща в анонимен, което не позволява профилиране на потребители.
 
Може да промените настройките на тези бисквитки по всяко време
Адвокатска кантора Кристиян Богоев