;

Адвокатска кантора Кристиян Богоев

гр. Варна, ул."Екатерина Симитчиева" 6, eт.5, офис 14

+359 888 598 357​

Мисия​

Моята кантора и работата ми като ваш адвокат е основана на двадесетгодишен опит в различни обществени организации, дружества и държавни aдминистрации.
Политиката ми  е насочена към предоставяне на конкурентни правно-консултантски услуги,  успешно разрешаване на съдебните спорове и казусите на моите клиенти.
Стремежът ми е да постигна  удовлетвореност у своите клиентите , като им предоставя комбинация от опит,познания и ресурси,обединя стратегическо мислене и бизнес подход, и заедно в кратки срокове да намерим решение на казуса.Мисията ми е да повишавам непрекъснато  качеството на  услугите си, като въвеждам последните практики за работа в съответната област, работя с утвърдени експерти, повишавам квалификацията си, за да бъда запознат  с последните събития и законодателни инициативи.

Адвокатска кантора Богоев
Административно право

Адвокатската кантора предоставя писмени и устни консултации по всички въпроси,свързани с прилагането на административното право и на нормативните актове.
повече

Корпоративно и търговско право​

Пълно обслужване на дружества в областта на корпоративното (търговско) право. Регистрация. Консулатции. Търговски сделки. Абонаментно обслужване на търговци.
повече

Недвижими имоти и устройство на територията​​

Пълен набор от правни услуги, оказвайки съдействие по въпроси, свързани с инвестиционния процес от момента на придобиването на недвижимите имоти до завършването на съответния проект.​
повече

Семейно наследство и право​

Регламентира правата и задълженията в семейните отношения-брак, родство, осиновяване, настойничество и попечителство.повече

Банково и финансово право

Банковото право в България обхваща правоотношенията на кредитните институции при различните банкови сделки. ​​
повече

Медицинско право

Включва цялостно правно обслужване на лечебни заведения и фармацевтични дружества, консултирайки ги по корпоративни и специфични, регулаторни въпроси
повече

Защо да изберете адвокат Богоев?

Коректност , професионализъм и експедитивност

Иновативни решения

Опит в работата с Държавни и Общински администрации

100%

Конфиденциалност

20 години

успех,основан на опита

Позвънете на телефон
или

Направете заявка за консултация

Адвокатска кантора Кристиян Богоев